Sz. K. Stúdió Kft.
Számítástechnikai és Kiadványszerkesztő Stúdió

7622 Pécs, Zsinkó István u. 3-5.
Tel.: 72/534-821 Fax: 72/534-820
E-mail: info@szkstudio.hu
(FTP címünkről kérjen információt!)

Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 8:00-16:00
szombat-vasárnap zárva

Nyomdai termékdíj információk

A reklámhordozó papírok termékdíj tétele 85,-Ft/kg. Ez egy adó, melyet a gyártó, (jelen esetben nyomdánk) köteles beszedni a megrendelőtől és befizetni adó gyanánt. A termékdíj alapja a termékdíj köteles termék tömege. A termékdíj áfa köteles.  A termékdíjat nem szabad az árba beépíteni, ezért kötelezően külön sorba kell feltüntetni a számlán + záradékszövegben is (törvény szerint) szerepelni fog. Amennyiben a Megrendelő nem ad le termékdíj nyilatkozatot az adott termékről akkor a nyomda törvényileg kötelezett, mérlegelési lehetőség nélkül a legdrágább termékdíjat (reklám) megállapítani!

Reklámhordozó papírnak minősülnek a gazdasági reklámot tartalmazó termékek közül a következők:

  • prospektus, katalógus, ami az adott cég termékeik, szolgáltatásait hivatott bemutatni, reklámozni
  • minden szórólap, mérettől függetlenül
  • újságok, napi; - heti vagy havi lapok és egyéb (akár szakmai) folyóiratok, kiadványok ha teljes nyomtatott felületre vetítve a gazdasági reklám az 50%-ot meghaladja
Nem tartozik a reklámhordozó papír fogalmába:
  • a kiadványként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50 %-ban nem gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap
  • a közhasznú szervezet, állam, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott kiadvány, időszaki lap
  • a könyv, tankönyv
  • levélpapír, boríték, névjegykártya és egyéb a cég tevékenységéhez használatos bizonylatok nem minősülnek reklámhordozó papírnak, még akkor sem, ha tartalmaznak cég adatokat
  • Szintén nem köteles az egyes vendéglátó egységekben használatos cég logóval ellátott szalvéta, étlap
     
A megrendelőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az általa megrendelt kiadvány termékdíjköteles-e vagy sem. Ebben az esetben ennek mind anyagi és erkölcsi következményeit is köteles viselni.